Systemy informatyczne MF

    Systemy informatyczne MF

    Poniższa wyszukiwarka zawiera listę systemów informatycznych dostępnych w resorcie finansów. Po zaznaczeniu odpowiedniej kategorii wyszukiwarka wskaże systemy podatkowe lub celne administrowane lub nadzorowane przez Ministerstwo Finansów. Ogólna lista systemów jest prezentowana również w menu po lewej stronie.

    Więcej systemów celnych jest dostępnych na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (link otwiera okno w innym serwisie).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry