SEED on EUROPA

    SEED on EUROPA

    Komisja Europejska udostępniła system SEED-on-Europa zawierający część danych gromadzonych przez domenę wspólnotową i zapewniajacy prowadzącym działalność w zakresie wyrobów akcyzowych możliwość sprawdzenia online podstawowych danych na temat ich kontrahentów: ważności numeru akcyzowego, grupy wyrobów akcyzowych, które mogą oni wysyłać lub odbierać z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, rodzaju prowadzonej działalności.

    Zainteresowany podmiot może uzyskać te dane poprzez wprowadzenie do aplikacji SEED- on-Europa numeru akcyzowego kontrahenta.

    Dostęp do SEED-on-Europa przedsiębiorcy mogą uzyskać na stronie internetowej:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=pl

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry