Ubezpieczenia kredytów eksportowych

  Ubezpieczenia kredytów eksportowych

  Instytucja administrująca: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie

  Oficjalne wsparcie kredytów i kontraktów eksportowych w formie ubezpieczeń i gwarancji prowadzone jest w Polsce przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), która administruje systemem gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych.

  Prowadzenie działalności w tym zakresie powierzono KUKE S.A. na mocy ustawy, z dnia 7 lipca 1994 roku, o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

  Nadzór nad tą działalnością sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  Obecnie KUKE S.A. w ramach ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa oferuje:

  • ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat (ryzyko nierynkowe):
   • Polisa na Wschód - ubezpieczenie na trudne rynki,
   • Polisa indywidualna - ubezpieczenie na pojedynczy kontrakt;
  • ubezpieczenia kredytów i kontraktów eksportowych o okresie spłaty 2 lata i więcej:
   • ubezpieczenie kredytu dostawcy, 
   • ubezpieczenie kredytu dla nabywcy;
  • gwarancje ubezpieczeniowe:
   • zapłaty wadium,
   • należytego wykonania kontraktu,
   • zwrotu zaliczki,
   • wykonania kontraktu,
   • usunięcia wad i usterek,
   • gwarancje dla akredytyw,
   • regwarancje;
  • ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą;

   

   

  Przydatne linki

  Powiązane

  Kredyty eksportowe

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry