Dochody, wydatki, deficyt

  Dochody, wydatki, deficyt

  Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków budżetu państwa oraz deficytu budżetowego i innych danych makroekonomicznych są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne.

  Publikowane tam Informacje kwartalne o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych zawierają dane nt. sektora finansów publicznych:
  • według obowiązującego w Unii Europejskiej standardu ESA'95 (dane kwartalne obejmujące cały sektor instytucji rządowych i samorządowych),
  • według standardu Międzynarodowego Funduszu Walutowego GFSM2001 (dane miesięczne obejmujące szczebel centralny, dane roczne obejmujące cały sektor instytucji rządowych i samorządowych),
  • według przepisów krajowych (dane miesięczne o budżecie państwa).

  Przejdź do strony Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne na www.bip.mf.gov.pl (link).
   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry