Kontakt

  Kontakt

  INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE
  (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych)

  oraz

  POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE
  tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
  tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
  tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
  Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  Ponadto pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl można uzyskać pomoc w przypadku problemów technicznych przy obsłudze Portalu Podatkowego, w tym systemu e- Deklaracje.

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - POMOC

  Masz pytania?

  Skontaktuj się:

  MINISTERSTWO FINANSÓW
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

  tel. (+48 22) 694 55 55
  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ESP (link do BIP MF).

  KONTAKT DLA DZIENNIKARZY
  tel. +48 (22) 694 36 04, 694 51 19
  e-mail: dziennikarze@mf.gov.pl (dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych)
  Więcej informacji na stronie BIP MF w dziale Dla mediów.

  Pytania prasowe dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej:

  +48 (22) 694 46 28, 694 47 88
  e-mail: komunikacja.KAS@mf.gov.pl  dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych

  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek (w przypadku mediów wnioskiem jest pytanie prasowe) następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o czasie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry