Stanowisko wspólne Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska


Tekst:
 pobierz plik.pdf (123 KB)
Status: Obowiązujący

Powiązane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.