Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, gwarantem może być osoba trzecia, mająca siedzibę na obszarze celnym Unii, zatwierdzona przez organy celne wymagające zabezpieczenia, oraz instytucja kredytowa, finansowa lub ubezpieczeniowa akredytowana w Unii zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. W myśl znowelizowanego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1228) art. 52 ust. 1 ustawy - Prawo celne „gwarantem zatwierdzonym przez organy celne, o którym mowa w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, jest osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych". Wpis do wykazu następuje w drodze decyzji Ministra Finansów, po uzyskaniu informacji o wnioskodawcy udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Minister Finansów udostępnia i aktualizuje wykaz gwarantów do celów informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

  Według stanu na dzień 12 grudnia 2018 r. do wykazu gwarantów wpisano: 242  banków i instytucji kredytowych (część I wykazu), z czego 13 gwarantów zostało wykreślonych oraz 23 zakłady ubezpieczeń (część II wykazu), z czego 3 gwarantów zostało wykreślonych.

  Pliki do pobrania

  Powiązane

  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 16 z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 18 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 21 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 22 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 26 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 2 z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 14 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 16 z dnia 13 września 2010r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 2 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 6 z dnia 12 września 2011r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 7 z dnia 26 września 2011r. w sprawie dokonania wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 17 września 2012r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 7 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
  • Komunikat Ministra Finansów nr 4 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry