Kredyty eksportowe

  Kredyty eksportowe

  Instytucja administrująca: Bank Gospodarstwa Krajowego - Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

  W dniu 28 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy program "Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A.". Rada Ministrów przyjęła zmiany ww. programu w dniu 12 grudnia 2012 r., zmieniono wówczas m.in. tytuł programu na: "Finansowe Wspieranie Eksportu" i w dniu 11 maja 2015 r., w związku ze zmianą ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz wydaniem, na mocy art. 6e ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi, w celu uwzględnienia aktualnego stanu prawnego.

  Na mocy ww. programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi dokonują spłaty kredytów.

  Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. (KUKE S.A.).


  Program rządowy zakłada następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:


  Finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania powyżej 2 lat):

  • kredyt dla nabywcy w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kredytobiorców ubezpieczony w KUKE S.A. (kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy),
    
  • kredyt dla nabywcy udzielany na zasadach indywidualnej oceny kredytobiorcy ubezpieczony w KUKE S.A. (kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio),
    
  • współfinansowanie przez BGK w ramach konsorcjum banków kredytu dla nabywcy ubezpieczonego w KUKE S.A.,
    
  • refinansowanie średnio- i długoterminowego kredytu dostawcy z wykorzystaniem ubezpieczenia KUKE S.A. (wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego).


  Finansowanie krótkoterminowe:

  • postfinansowanie akredytyw dokumentowych,
    
  • dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych,
    
  • potwierdzenie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A.,
    
  • refinansowanie krótkoterminowego kredytu dostawcy ubezpieczonego w KUKE S.A. (wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego).

  Produkty w zakresie finansowania krótkoterminowego są stosowane dla akredytyw otwartych przez banki mające swoją siedzibę w krajach ryzyka nierynkowego.


  Dodatkowo, program umożliwia udzielanie przez BGK kredytu na prefinansowanie eksportu z gwarancją KUKE S.A.

   

  Pliki do pobrania

  Przydatne linki

  Powiązane

  Ubezpieczenia kredytów eksportowych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry