Znajdź informację

    Wyszukiwarka "Znajdź informację" pozwala przeszukiwać informacje dotyczące różnych zagadnień podatkowych i celnych. Możesz zaznaczyć dowolną ilość spośród 3 pól: "Kogo dotyczy sprawa?", "Czego dotyczy sprawa?" oraz "Czynność do wykonania?". Zaznaczenie wcześniejszego pola powoduje zawężenie wyników w kolejnych polach wyszukiwania, dlatego wybór większej liczby pól w wyszukiwarce pozwala otrzymać dokładniejsze wyniki.

    Wyniki można dodatkowo przeszukiwać wykorzystując pole "Wpisz poszukiwane słowo lub frazę" (zadane słowa i frazy zostaną podkreślone w tytułach i treściach wyszukanych informacji).