« Powrót do Preferencje podatkowe w Polsce

Preferencje podatkowe w Polsce

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych w polskim systemie podatkowym, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w istotnych dla budżetów gminnych podatkach lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

Podfoldery

Folder Liczba dokumentów

2016

--

2015

--

2014

--

2013

--

2012

--

2011

--

2010

--
Wyświetlanie 7 rezultatów.