Usługa e-Klient Służby Celnej

  Usługa e-Klient Służby Celnej

  Usługa e-Klient funkcjonuje od 29 czerwca 2015 r.

  Usługa e-Klient umożliwia uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). Adres strony internetowej Platformy:www.puesc.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) .

  Usługa e-Klient z dniem uruchomienia zastąpiła dotychczasową procedurę uzyskania numeru EORI, dotychczasową procedurę uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz wprowadziła centralizację procesu rejestracji (w obszarach cła, INTRASTATU, a także centralizację obsługi procesu rejestracji w obszarze akcyzy).

  Portal Pomocy HelpDesk SISC:

  Zalecana forma kontaktu – wymaga zalogowania się do PUESC oraz użycia przycisku „Zaloguj do HelpDesk" znajdującego się w: Pomoc/HelpDesk;

  Aby skorzystać z e-mail należy łącznie:

  •  posiadać konto w Portalu Pomocy HelpDesk SISC – konto tworzy się automatycznie przy pierwszym logowaniu do Portalu Pomocy HelpDesk SISC,
  • w temacie wiadomości wpisać słowo „Zgłoszenie",
  • wysłać wiadomość z adresu e-mail zgodnego z loginem użytkownika do Portalu PUESC.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry