HELPDESK

Centrum Wsparcia systemu EMCS PL funkcjonuje w siedzibie Krajowego Centrum Informatycznego Izby Celnej w Łodzi udzielając porad merytorycznych i technicznych w zakresie funkcjonowania przedmiotowego systemu .

Centrum Informatyczne czynne jest codziennie przez całą dobę. Pełnią w nim dyżury w trybie zmianowym administratorzy techniczni systemu EMCS PL.

Centrum wsparcia czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W godzinach od 16.00 do 8.00 w ciągu tygodnia, a także w soboty, niedziele i dni wolne od pracy, dzwoniąc do helpdesk EMCS PL w Łodzi zostaniecie Państwo połączeni z dyżurującym administratorem systemu.


Telefon   +48 42 638 80 17
Faks        +48 42 638 80 50
Email      emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
Adres      90-560 Łódź, ul. Karolewska 41

Czynności do wykonania przez Internet

  EMCS PL - Komunikaty

  EMCS PL - Komunikaty

  Niedostępność systemu EMCS PL 2

  Informujemy, iż w związku z koniecznością uruchomienia nowego oprogramowania dla elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) system EMCS PL 2 będzie niedostępny w dniu 2019-01-02 w godzinach od 07:00 do 09:00. W w/w czasie ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Helpdesku. Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL 2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu.

  System dostępny

  Niedostępność bramki CCN/CSI

  Bramka dostępna

  Komunikaty dotyczące systemu EMCS PL

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z koniecznością zapewnienia wsparcia administratorów systemów współpracujących aktualizacja systemu EMCS PL2 w zakresie e-DD nastąpi 02.01.2019 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, iż w związku z koniecznością uruchomienia nowego oprogramowania dla elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) system EMCS PL 2 będzie niedostępny w dniu 2019-01-02 w godzinach od 07:00 do 09:00. W w/w czasie ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Helpdesku. Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL 2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu.
   

  Informujemy, iż w zakładce "Instrukcje" opublikowany został dokument "OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ AKCYZOWYCH W SYSTEMIE EMCS PL 2 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA" obowiązujacyc od 1.01.2019 r.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC Dokumenty" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z udostępnieniem podziału przemieszczenia - nowej funkcjonalnością dla e-AD - od 1 stycznia  zmianie ulega koperta transportowa dla komunikatów eAD. Zmianie ulega schmat:

  1) emcs-trader.xsd – zakres zmian

  z:

  xmlns:req=http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/

  targetNamespace="http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/"

  na:

  xmlns:req="http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/"

  targetNamespace="http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/"

  2) trader-emcs.xsd – zakres zmian

  z:

  xmlns:req=http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/

  targetNamespace="http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/"

  na:

  xmlns:req=http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2018/10/

  targetNamespace=http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2018/10/

  Równocześnie informujemy, że schema: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/TRADER-EMCS/2017/12/ dla komunikatów przesyłanych do sytemu będzie aktywna do 30 stycznia.

  System EMCS PL2 nie będzie odsyłał komunikatów ze schemą: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2017/12/ od 1 stycznia 2019!

  Podmioty, które nie dostosują swoje aplikacji do odbierani komunikatów w schemie: http://www.mf.gov.pl/schematy/EMCSPL2/EMCS-TRADER/2018/10/, mogą odbierać komunikaty za pośrednictwem portalu PUESC.

   

  Informujemy, iż w zakładce "Instrukcje" opublikowany został dokument "Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL 2, przemieszczających wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy".

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowany został generator offline Systemu EMCS PL 2 dla Dokumentu Dostawy (e-DD) w wersji v. 3.1.3 obowiązujacy od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. uruchomiona zostanie nowa usługa na platformie PUESC do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) przy użyciu systemu EMCS PL2.

  Zakres usługi odnosi się do przemieszczeń na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

  Podmiotami, które od dnia 1 stycznia 2019 r. zostały zobligowane do dokonywania przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oprócz dotychczasowych użytkowników Systemu są również pośredniczące podmioty, zużywające podmioty oraz zużywające podmioty gospodarcze."

   

  Informujemy, iż w zakładce "Instrukcje" opublikowany został dokument "Instrukcja rejestracji danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL2 podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe".

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/Dokumenty/Pliki do pobrania " opublikowany został dokument „WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WRAZ Z KODAMI URZĘDÓW", który zawiera wykaz urzędów skarbowych, właściwych do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zakres ich działania wraz z aktualnymi kodami urzędów przydatny do obsługi komunikatów w Systemie EMCS PL2.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 " opublikowany został zaktualizowany dokument „EMCS PL 2 - SPC - POD _ Załącznik B_v320-08.11.2018.pdf.zip ( 116 KB )" dotyczący dokumentu dostawy (e-DD) oraz podziału przemieszczenia dla e-AD, który będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. Aktualizacja dokumentu związana jest z zakończoną fazą testową i zawiera zmiany w zakresie: - usunięto ddtcl.xsd - zmieniono definicje w ddtypes.xsd - usunięto odwołanie do ddtcl.xsd z pozostałych plików schematów xsd dla eDD.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 " opublikowany został dokument „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-PODv320 (dokument dostawy - e-DD + podział przemieszczenia dla e-AD), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. Zmiana związana jest z wejściem w życie przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy – stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Z uwagi na fazę testową dokument może ulec drobnym zmianom.

  Informujemy, iż w zakładceSpecyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC" opublikowany jest Załącznik A i B dokumentu „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-POD obowiązujący od dnia 1.01.2019r. Specyfikacja obejmuje zmiany w stosunku do poprzedniej wersji i dotyczy komunikatu PL825 (podział przemieszczenia).

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC Dokumenty" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 04.09.2018 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL 2 w wersji v. 3.1.12 zawierająca poprawkę dot. błędów w wydruku komunikatów.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC Dokumenty" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 15.02.2018 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, iż w związku z wdrożeniem nowej wersji systemu EMCS PL 2 planowana jest niedostępność systemu EMCS w terminach : od 14.02.2018 r. (środa) od godziny 18:00 do 15.02.2018 r. (czwartek) do godziny 01:00.

  W w/w czasie ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Helpdesku.

  Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL 2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu.

  Po uruchomieniu nowej wersji systemu konieczne będzie pobranie generatora (wersja 3.1.11).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 - PUESC - Specyfikacje opublikowany została nowy dokument EMCS PL 2_SPC-POD_Załacznik B_v700_20161229.zip ( 62 KB ), zawierający zmiany w schemie pliku TMS. (Publikacja 18.01.2018)

  I nformujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 - PUESC - Dokumenty opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL 2 obowiązująca od dnia 01.01.2018 r. 

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 - PUESC - Specyfikacja opublikowana została specyfikacja komunikatów (SPC-POD) dla podmiotów korzystających z webserwis. Zmiany wynikają ze zmian w specyfikacji unijnej i zostaną wdrożone na środowisku produkcyjnym systemu EMCS z dniem 15 lutego 2018 r., zatem do tej daty podmioty powinny dostosować swoje aplikacje do zmienionej specyfikacji. Dodatkowo informujemy, iż poza zmianami unijnymi dokonana została modyfikacja w raporcie odbioru (PL818) o umożliwienie przekazania danych podmiotów na rzecz, których zostało dokonane nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych. Wypełnienie tych danych w komunikacie PL818 jest opcjonalne.

  Informujemy, iż w związku z wdrażaniem nowej wersji systemu EMCS PL 2 od  01 września 2017 r., nastąpi przerwa w działaniu systemu EMCS PL 2. Przerwa planowana jest od godziny 20.00 w dniu 01 września 2017 do godz. 08.00 dnia 04 września 2017 r. W dniu 01 września 2017 r. komunikaty od podmiotów będą odbierane przez system EMCS do godz. 20:00, natomiast wysyłanie komunikatów z systemu EMCS do podmiotów będzie się odbywało do godz. 21:00 (do godz. 21:00 podmioty mogą spodziewać się odpowiedzi z systemu). Od godz. 20:00 01 września 2017 r. do godz. 08:00 04 września 2017 r. ewentualne korzystanie z procedury awaryjnej nie będzie wymagało zgody Helpdesku. Użytkownicy systemu EMCS PL 2 w czasie prac wdrożeniowych mogą korzystać z procedury awaryjnej bez konieczności uzyskania zgody helpdesku EMCS PL. Jednocześnie przypominamy, iż istnieje obowiązek przesłania do Systemu EMCS PL 2 wymaganych informacji, które nie zostały przekazane z powodu braku dostępu do systemu.

  Jednocześnie przypominamy , iż adres mailowy dla nowego systemu to puesc@mf.gov.pl  lub bezpośrednio z portalu PUESC

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zwracamy się z uprzjmą prośbą o dalsze pozyskiwanie nowych certyfikatów dla osób podpisujących komunikaty dla systemu EMCS PL 2 na platformie PUESC z jednoczesnym dokonanie aktualizacji informacji o posiadanym certyfikacie w bazie SEED do dnia 1 września 2017 r. czyli jeszcze przed produkcyjnym wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na środowisku CPD Radom oraz o korzystanie z obecnych certyfikatów do chwili produkcyjnego wdrożenia EMCS PL 2 w CPD Radom.

  Informujemy, iż w związku z zaistniałymi problemami technicznymi związanymi ze stabilnym funkcjonowaniem platformy ECIP/SEAP termin produkcyjnego wdrożenia systemu EMCS PL 2 (CPD Radom) został przesunięty na dzień 2-3.09.2017 r.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacja dla osób posługujących się kluczem do bezpiecznej transmisji danych przy podpisywaniu komunikatów do systemu EMCS PL 2.

  W związku z planowaną migracją danych z systemu SEED do systemu SZPROT związanego z produkcyjnym wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na środowisku CPD Radom zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie kroków mających na celu pozyskanie certyfikatu PKI lub certyfikatu kwalifikowanego umożliwiającego podpisywanie komunikatów do systemu EMCS PL 2 . Z chwilą wdrożenia systemu EMCS PL 2 tj. od dnia 20 sierpnia 2017 r. osoby posługujące się kluczem do bezpiecznej transmisji danych będą mogły mieć problemy z obsługą komunikatówpodpisanych kluczem w ramach portalu PUESC.

  Mając na uwadze powyższe prosimy o pozyskiwanie nowych certyfikatów dla osób podpisujących komunikaty dla systemu EMCS PL 2 na platformie PUESC oraz dokonanie aktualizacji informacji o posiadanym certyfikacie w bazie SEED do dnia 18 sierpnia 2017 r. czyli jeszcze przed produkcyjnym wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na środowisku CPD Radom.

  Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku dysponowania przez użytkownika systemu EMCS PL 2 podpisem PKI lub certyfikatem kwalifikowanym możliwe będzie automatyczne powiązanie pomiędzy zezwoleniem akcyzowym, a reprezentantem, co jest niezbędne do właściwej obsługi komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem PUESC do systemu EMCS PL 2. 

  W związku z pracami nad wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na nowym środowisku w CPD Radom zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków mających na celu zakładanie na platformie PUESC kont dla użytkowników systemu. Brak konta na platformie PUESC uniemożliwi korzystanie z systemu EMCS PL 2. Szczegóły dotyczące zakładania kont na PUESC znajdują się w instrukcjach na www.puesc.gov.pl

  W związku z zakończeniem testów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym informujemy, iż rozpoczęto prace związane z produkcyjnym wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na nowym środowisku w Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu.

  Przewidywany termin wdrożenia systemu został ustalony na dzień 19-20 sierpnia 2017 r.

  Produkcyjne wdrożenie systemu EMCS PL 2 na środowisku w CPD Radom jest następstwem prac jakie prowadzone były w ramach programu e-Cło, który to zakładał m. in. dokonanie zmian w systemie EMCS PL 2 mających na celu połączenie się z systemami współpracującymi takim jak: ARI@DNA2, ECIP/SEAP, Helpdesk, MCA, OSOZ2, PDR (SZPROT), PKI oraz ZISAR jak również modyfikacje systemu o wymagania użytkowników i migrację systemu z Łodzi na nowe środowisko w CPD Radom.

  W zakładceSpecyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC" opublikowany jest Załącznik A i B dokumentu „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-POD obowiązujący na platformie PUESC. Specyfikacja obejmuje ostatnie zmiany w stosunku do poprzedniej wersji z 2016 r. i dotyczy komunikatów PL814 oraz PL815 w zakresie obsługi stawki zerowej na wyroby energetyczne oraz nowego komunikatu PL818 – Raportu odbioru z zabezpieczeniem na magazynowanie oraz zmiany związane z Krajową Administracją Skarbową. 

  Jednocześnie przypominamy, iż w związku z wdrożeniem systemu EMCS PL 2 na nowym środowisku w CPD Radom wykorzystującego dostęp przez PUESC, niezbędne będzie założenie na nim kont dla użytkowników systemu i ich powiązanie z podmiotami przez nich reprezentowanymi. Szczegóły dotyczące zakładania kont na PUESC znajdują się w instrukcjach na www.puesc.gov.pl

  Przypominamy jednocześnie, iż w przypadku dysponowania przez użytkownika systemu EMCS PL 2 podpisem PKI możliwe będzie automatyczne powiązanie pomiędzy zezwoleniem akcyzowym, a reprezentantem. W przypadku posługiwania się innymi certyfikatami do podpisu konieczny będzie kontakt z właściwym miejscowo urzędem skarbowym celem dokonania powiązania reprezentanta z podmiotem.

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie zmian w specyfikacji XML komunikatów EMCS PL 2 w Państwa oprogramowaniu. Dodatkowo w przypadku podmiotów korzystających z komunikacji webserwis konieczne będzie aktualizacja oprogramowania zgodnie ze specyfikacja PUESC.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC" opublikowany został Załącznik A i B dokumentu „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-POD obowiązujący na platformie PUESC. Zmiana w załączniku w stosunku do poprzedniej wersji z 2016 r. dotyczy komunikatów PL814 oraz PL815 w zakresie obsługi stawki zerowej na wyroby energetyczne oraz nowego komunikatu PL818 – Raportu odbioru z zabezpieczeniem na magazynowanie oraz zmiany związane z Krajową Administracją Skarbową. 

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 kwietnia 2017 r. zostanie udostępnione środowisko testowe systemu EMCS PL2. Korzystanie z niego będzie możliwe przez miesiąc. Po zakończeniu testów, w przypadku zamknięcia ich pozytywnym wynikiem, zostanie wdrożona wersja systemu EMCS PL2 w środowisku CPD. O dokładnej dacie wdrożenia poinformujemy w osobnym komunikacie.

  Poniżej przedstawiamy procedurę testowania:

  I. Aby przystąpić do testów podmiot musi spełnić następujące warunki:

  1) Podmiot jest zarejestrowany na PUESC test z nadanym identyfikatorem IDSISC oraz istnieje powiązanie podmiotu do zarejestrowanych testowych reprezentantów z nadanymi identyfikatorami IDSISCROF.

  2) Podmiot wygenerował certyfikaty dla testowego/ testowych reprezentantów

  3) Podmiot posiada zarejestrowane zezwolenia w bazie SEED produkcyjnej.

  Jeżeli podmiot nie spełnia warunku 1 lub 2 to musi uzyskać rejestrację oraz certyfikat zgodnie z procedurą opisaną na PUESC test. Przyjmuje się, że podmioty które chcą uczestniczyć w testach posiadają ważne zezwolenie zarejestrowane w bazie SEED. Jeżeli podmiotem testującym chce być podmiot wytwarzający oprogramowanie to celem uzyskania numeru akcyzowego do testów prosimy o kontakt z zespołem SZPROT na adres szprot@poz.mofnet.gov.pl.

  II. Rejestracja SZPROT

  1) Podmiot wybiera, które z zezwoleń produkcyjnych (numer akcyzowy - NRA) będą używane w testach.

  2) Podmiot wybiera, którzy z reprezentantów testowych (IDSISCROF) mają być przypisani do zezwoleń (NRA)

  3) Podmiot wskazuje swoje testowe kanały komunikacyjne oraz ich powiązania z zezwoleniami (NRA):

  · Dla maila adres email.

  · Dla WS adres, login, hasło i odcisk palca certyfikatu .

  4) Podmiot zebrane dane przesyła  na adres szprot@poz.mofnet.gov.pl z tematem wiadomości "Nazwa podmiotu - Zgłoszenie do testów EMCS PL2" wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym w zakładce Specyfikacje/EMCS PL 2 - PUESC.

  5) Szprot odsyła potwierdzenie nadania uprawnień.

  III.Testy

  1) Podmioty w komunikatach posługują się wskazanym numerami GRN:

  · Gwarancja na magazynowanie

    GRN: 15PL3200GD0010809

     Kod dostępu : 9789

     TIN : PL1111111111

  · Gwarancja na przemieszczanie

     GRN : 10PL3500GD0002600

      Kod dostępu : 1111

      TIN : PL3333333333  

  Z uwagi na fakt, że podane powyżej zabezpieczenia będą saldowane prosimy o wpisywanie w komunikatach jak najmniejszej ilości wyrobów, które będą przemieszczane w ramach testów, aby wysokość zajmowanej gwarancji była jak najmniejsza.

  2) Podmiot generuje komunikaty do systemu, podpisuje je testowym certyfikatem i przesyła je do systemu EMCS PL 2 kanałami PUESC test.

  Dodatkowo informujemy, że w związku z planowanym wdrożeniem systemu EMCS PL2 wykorzystującego dostęp przez PUESC, niezbędne będzie założenie na nim kont dla użytkowników systemu i ich powiązanie z podmiotami przez nich reprezentowanymi. W przypadku dysponowania przez użytkownika systemu EMCS PL podpisem PKI możliwe będzie automatyczne powiązanie pomiędzy zezwoleniem akcyzowym, a reprezentantem. W przypadku posługiwania się innymi certyfikatami do podpisu konieczny będzie kontakt z właściwym miejscowo urzędem skarbowym celem dokonania powiązania reprezentanta z podmiotem. Proszę o uwzględnienie zmian w specyfikacji XML komunikatów EMCS PL2 w Państwa oprogramowaniu. Dodatkowo w przypadku podmiotów korzystających z komunikacji webserwis konieczne będzie aktualizacja oprogramowania zgodnie ze specyfikacja PUESC."

  Formularz udzialu w testach EMCS PL 2.doc

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2017 r. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zmianie ulegnie  dotychczasowa struktur organizacyjna administracji celnej i podatkowej. Dotychczasowa struktura Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej zostanie scalona w jedną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z ustawą o KAS w ramach nowej struktury organizacyjnej organami podatkowymi są:

  1)  minister właściwy do spraw finansów publicznych;

  2)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

  3)  dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

  4)  dyrektor izby administracji skarbowej;

  5)  naczelnik urzędu skarbowego;

  6)  naczelnik urzędu celno-skarbowego.

  Konsekwencją ustalenia nowej struktury organów w ramach KAS jest zastąpienie regulacji dotyczących izb skarbowych i izb celnych – regulacjami dotyczącymi izb administracji skarbowej oraz urzędów celnych – regulacjami dotyczącymi urzędów skarbowych lub urzędów celno-skarbowych.

  Mając na uwadze powyższe, informujemy iż w systemie EMCS PL 2 od dnia 1 marca 2017 r. zmianie ulegną wszystkie obecne kody jednostek izb celnych oraz urzędów celnych i zostaną zastąpione nowymi kodami jednostek izb administracji skarbowych, urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych zgodnie z „wykazem nowych jednostek KAS obowiązującym od dnia 1 marca 2017 r." do pobrania w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2".

  Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie proces związany z obsługą przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wszelkie zadania obsługiwane przez Funkcjonariuszy w obecnych urzędach celnych co do zasadny będą realizowane w urzędach skarbowych z wyjątkiem zadań związanych z czynnościami kontrolnymi, które będą realizowane w urzędach celno-skarbowych właściwych miejscowo dla izb administracji skarbowych. Wykaz „nowych kodów jednostek KAS" do pobrania w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2".

  Dodatkowo w przypadku dokonywania importu wyrobów akcyzowych w polu „urząd wysyłki – przywóz" należy każdorazowo wskazywać właściwy urząd celno - skarbowy, natomiast w polu „urząd – właściwy urząd w miejscu wysyłki" wskazujemy właściwy urząd skarbowy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 09.01.2016 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji. Aktualizacja (1.02.2017)

  Informujemy, iż w związku z trwającymi pracami testowymi termin produkcyjnego wdrożenia systemu EMCS PL 2 (CPD Radom) zostaje przesunięty.  Dokładna data wdrożenia nowego systemu zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu wszystkich testów systemu. 

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 14.10.2016 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  W związku ze zbliżającym się terminem produkcyjnego wdrożenia systemu EMCS PL 2 w CPD Radom informujemy, iż prowadzone są prace mające na celu jednoczesne uruchomienie systemu EMCS PL 2 oraz systemu AES w celu zachowania ciągłości działania funkcjonalności systemów przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z procedurą eksportową. Mając na uwadze powyższe termin produkcyjnego wdrożenia systemu EMCS PL 2 został zaplanowany na dzień 3 listopada br. W ramach projektu oraz obecnie prowadzonych prac przygotowywana jest wersja systemu do testów z podmiotami. Informacje w zakresie testów udostępnione zostaną w terminie do 15 września br.

  Informujemy, iż w związku z trwającymi pracami testowymi termin produkcyjnego wdrożenia systemu EMCS PL 2 (CPD Radom) przewidziany jest na koniec września 2016 r. Dokładna data wdrożenia nowego systemu zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu wszystkich testów systemu. Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu przewidziany został Pilot systemu. Dokładne informacje dotyczące przebiegu Pilota oraz kwestie związane z rejestracją osób jako reprezentantów na platformie PUESC zostaną opisane w kolejnych komunikatach.

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL 2 w wersji v.2.1.5 obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji (Aktualizacja: 5.01.2016).

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL 2 obowiązująca od dnia 01.01.2016 r. Zmiana dotyczy stawki minimalnej na papierosy.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 " opublikowany został Załącznik A dokumentu „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-KOMv3.00 obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. Zmiana w załączniku dotyczy komunikatów PL814 oraz PL815 w zakresie obsługi stawki zerowej na wyroby energetyczne oraz nowego komunikatu PL818 – Raportu odbioru z zabezpieczeniem na magazynowanie. Mając na uwadze, iż zmiany przepisów w zakresie stawki zerowej oraz kwestii obsługi zabezpieczeń na magazynowanie, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. do tej daty podmioty powinny dostosować swoje aplikacje do zmienionej specyfikacji.

  Informujemy, iż na stronie www.e-clo.gov.pl opublikowana została informacja o harmonogramach uruchomień produkcyjnych systemów operacyjnych SISC.

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie sie z treścią komunikatu - link.

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi obecnego procesu rejestracji osób i podmiotów dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL informujemy, iż proces rejestracyjny do chwili wdrożenia produkcyjnego systemu EMCS PL 2 przewidzianego na dzień 30 listopada 2015 r. nie ulega zmianie i jest określony w „Instrukcji rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesłania elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL". Jedyna zmiana w stosunku do obecnie funkcjonującego procesu rejestracji to możliwość ubiegania się za pośrednictwem portalu PUESC o certyfikat niekwalifikowany Służby Celnej, który zastąpi obecnie funkcjonujący klucz do bezpiecznej transmisji danych.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 " opublikowany został dokument „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-PODv3.01 obowiązująca od 3 marca 2015 r. Zmiana dotyczy obsługi wyrobu „2710 19 43" z grupy wyrobów E430 poprzez dodanie możliwości podawania znacznika spełniania lub nie spełniania wymogów jakościowych w odniesieniu do tego wyrobu.
  Zmiany wynikające ze specyfikacji zostaną wdrożone na środowisku produkcyjnym systemu EMCS PL 2 z dniem 3 marca 2015 r., zatem do tej daty podmioty powinny dostosować swoje aplikacje do zmienionej specyfikacji.
  Jednocześnie informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL 2 w wersji v.2.0.8 obowiązująca od dnia 3 marca 2015 r. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji.
   

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL 2 obowiązująca od dnia 01.01.2015 r.
  AKTUALIZACJA (31.12.2014 r.): Dane zawarte w tabeli do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL 2, obowiązującej od dnia 01.01.2015 r., zostały zmodyfikowane. Zmiana dotyczy wyrobów o kodach CN 2710 12 45 oraz 2710 12 49, ujętych w poz. 16 oraz wyrobów o kodach CN 2710 19 43 z poz. 17

  Informujemy, iż w zakładce „Instrukcje" opublikowana została nowa wersja instrukcji "Instrukcja użytkownika systemu".

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL 2 (IE733) obowiązujące od dnia 01.01.2015 r. Zmiana dotyczy jedynie dodania do grupy wyrobu E920 kodów: CN 38249092, CN 38249093, CN 38249096 oraz CN 38249087 i usunięcia kodu CN 38249097. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, że w związku z opóźnieniem prac projektowych innych systemów informatycznych Służby Celnej, z którymi system EMCS PL 2 będzie współpracował, wdrożenie produkcyjne systemu EMCS PL 2 przewidziane na dzień 13 listopada 2014 r. zostaje przesunięte na pierwszy kwartał 2015 r.

  Mając na uwadze konieczność dostosowania systemu EMCS PL 2 do wymagań stawianych polskiej administracji dla potrzeb świadczenia usług publicznych związanych z obrotem towarowym realizowanych w ramach programu e-Cło, w którym to jednym z kluczowych celów jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2 " opublikowany został dokument „Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami" – SPC-PODv2.00.

  Przewidziany termin realizacji projektu EMCS PL 2 w części związanej z integracją systemu z pozostałymi systemami budowanymi w ramach programu e-Cło to dzień 13 listopada 2014 r. W związku z pracami projektowymi innych systemów, z którymi EMCS PL 2 będzie się łączył może nastąpić przesunięcie (opóźnienie) daty wdrożenia systemu w nowej wersji.

  W przypadku zmiany terminu wdrożenia nowej wersji systemu EMCS PL 2 informacje w tym zakresie będą publikowane sukcesywnie.

  Biorąc pod uwagę zmianę dotyczącą sposobu komunikacji z systemem EMCS PL 2 należy podczas dokonywania zmian w swoich systemach uwzględnić również specyfikację systemu SEAP dostępną na stronie http://www.e-clo.gov.pl/ecip/seap-pl.

  Opublikowana nowa specyfikacja dotyczy podmiotów komunikujących się z systemem poprzez niewizualny interfejs tzw. webservice. Podmioty te oproszone są zatem o dokonanie aktualizacji swoich aplikacji aby mogły komunikować się z systemem EMCS PL 2 poprzez system SEAP.

  W przypadku podmiotów komunikujących się z systemem EMCS PL 2 poprzez pocztę elektroniczną to będą one nadal przesyłały wiadomość mailową dołączając jako załącznik podpisany komunikat w formacie XML. Generator komunikatów, z którego korzystają podmioty zostanie zaktualizowany i udostępniony przed planowaną datą wdrożenia o czym zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem. Obecne funkcjonalności Generatora online przejmie system SEAP na którym to zostaną udostępnione formularze do wygenerowania komunikatów w postaci plików xml.

  Mając na uwadze powyższe zmiany zwracamy się z uprzejmą prośbą o śledzenie  informacji w przedmiotowym zakresie na stronach internetowych. Informacje będą publikowane na stronie MF pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/emcs/komunikatyoraz na stronie programu e-Cło m.in. w zakresie systemu SEAP pod adresem: http://www.e-clo.gov.pl/ecip/seap-pl.

   

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL (IE733) obowiązujące od dnia 01.07.2014 r. Zmiana dotyczy jedynie dodania do grupy wyrobu W200 kodu CN 22060039. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL w wersji v.2.0.7. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji.

  Informujemy, iż w zakładce „Instrukcje" opublikowana została nowa wersja instrukcji "Instrukcja użytkownika systemu".

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL 2 w wersji v.2.0.6 obowiazująca od dnia 13 lutego 2014 r. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji.

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została zaktualizowana wersja generatora offline Systemu EMCS PL 2 w wersji v.2.0.6 obowiazująca od dnia 13 lutego 2014 r. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL 2" opublikowane zostały dane słownikowe (PL733) mające zastosowanie od 13 lutego 2014 r. Podmioty korzystające z webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji swoich aplikacji.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 opublikowana została specyfikacja komunikatów (SPC-KOM) dla podmiotów korzystających z webserwis. Zmiany wynikające ze specyfikacji zostaną wdrożone na środowisku produkcyjnym systemu EMCS z dniem 13 lutego 2014 r., zatem do tej daty podmioty powinny dostosować swoje aplikacje do zmienionej specyfikacji. 

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje" w folderze EMCS PL 2 opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL obowiązująca od dnia 01.01.2014 r.

  Informujemy, iż w zakładce „O systemie" opublikowany został nowy Newsletter EMCS PL Nr 4, w którym zamieszone zostały informacje dotyczące nowych zmian w systemie EMCS PL od dnia 13 lutego 2014 r. Link do Newslettera Nr 4

  Dodatkowo w zakładce „Specyfikacje" utworzono nowy folder EMCS PL 2, w którym publikowane będą wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania systemu oraz specyfikacji komunikatów nowej wersji systemu.

  Informujemy, iż w związku z przygotowaniem przez Komisja Europejska w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2013 r. nowej wersji słowników w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL - NOWE ZMIANY W SYSTEMIE" opublikowana została nowa wersja wartości słownikowych zdefiniowanych w systemie EMCS PL obowiązujących od dnia 01.07.2013 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL - NOWE ZMIANY W SYSTEMIE" opublikowane zostały nowe wartości słownikowe zdefiniowane w systemie EMCS PL obowiązujące od dnia 01.07.2013 r. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów proszone są o dokonanie aktualizacji ww. aplikacji.

  Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się członkiem Unii Europejskiej, zatem od tego dnia przemieszczenia wyrobów akcyzowych realizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do tego kraju będą odbywały się z wykorzystaniem systemu EMCS. W chwili obecnej prowadzone są testy międzynarodowe krajowych aplikacji unijnego systemu EMCS po których zakończeniu zostaną Państwu udostępnione dane słownikowe, które będą obowiązywały od 1 lipca br. Dane słownikowe (PL733) zostaną zamieszczone na stronie MF w zakładce poświęconej EMCS w ostatnim tygodniu czerwca br. o czym zostaniecie Państwo osobno poinformowani. Po publikacji słowników podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów będą musiały dokonać aktualizacji ww. aplikacji.

  Informujemy, iż w zakładce „Generator/Aplikacja" opublikowana została nowa wersja generatora offline Systemu EMCS PL w wersji v.2.0.5. Osoby korzystające z generatora proszone są o pobranie i zainstalowanie dostępnej wersji.

  W związku z zaplanowanym na dzień 31 stycznia 2013 r. wdrożeniem nowej wersji systemu EMCS PL informujemy, iż osoby korzystające z generatora offline systemu EMCS PL proszone są o pobranie i zainstalowanie nowej wersji generatora v.2.0.4 obowiązującej od dnia 31.01.2013 r.

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL - NOWE ZMIANY W SYSTEMIE" opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL obowiązująca od dnia 31.01.2013 r.

  Informujemy, iż w zakładce „Instrukcje" opublikowana została nowa wersja instrukcji "Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL" oraz opublikowany został nowy wniosek "Wnioski rejestracyjne w wersji WORD".

  Informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL - NOWE ZMIANY W SYSTEMIE" opublikowana została tabela do wyliczania zabezpieczeń w systemie EMCS PL oraz dane słownikowe (PL733) mające zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. Podmioty posiadające generator offline powinny dokonać aktualizacji generatora o nowe słowniki, zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomocy generatora offline.

  W związku z brakiem przekazania przez Komisję Europejską w pełni przetłumaczonych na język polski danych słownikowych systemu EMCS niektóre wartości mogą być wskazane tylko w języku angielskim. Niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję polskiej wersji językowej słowników zostaną one Państwu udostępnione.

  Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Uniii Europejskiej zamieszczone zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1221/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do danych przekazywanych przy użyciu skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - link do rozporządzenia (wersja PL)

  Informujemy, iż w związku z licznymi prośbami podmiotów o opóźnienie terminu wdrożenia zmian opisanych w dokumencie SPC-KOM opublikowanym z zakładce Specyfikacje/Nowe zmiany w EMCS, zmiany te zostaną wdrożone dopiero od 31 stycznia 2013 r.

  Jedyną zmianą jaka będzie wprowadzona od 1 stycznia 2013 r. będzie umożliwienie obsługi wyrobów z nowej kategorii E930 przez system EMCS PL oraz obsługa zmian słownikowych wprowadzonych przez Komisję Europejską. Dane słownikowe (PL733) zostaną opublikowane po otrzymaniu ich z Komisji, co przewidziane jest przed 24 grudnia br.

  Informujemy, iż w zakresie danych słownikowych od 1 stycznia 2013 r. dokonane zostaną przez Komisję Europejską następujące zmiany:

  • dodanie nowej kategorii wyrobu akcyzowego E930 i właściwych dla niego kodów CN tj. 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00, 3811 90 00
  • aktualizacja kodów CN w zakresie kategorii E300 wynikająca ze zmian Nomenklatury Scalonej od 2013 roku

  Kategoria wyrobu akcyzowego

  Kod CN obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.

  Kod CN obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.

  E300

  27071010

  27071000

  E300

  27071090

  E300

  27072010

  27072000

  E300

  27072090

  E300

  27073010

  27073000

  E300

  27073090

  E300

  27075010

  27075000

  E300

  27075090

   

  • przypisanie kodu CN 24031100 dla fajki wodnej do kategorii wyrobu akcyzowego T500 (dotychczas kod ten przypisany był do kategorii T400).

  Wszystkie ww. zmiany będą odzwierciedlone w danych słownikowych (PL733), które zostaną opublikowane niezwłocznie po przesłaniu ich przez Komisję.

  Informujemy, iż Komisja Europejska proceduje obecnie zmianę rozporządzenia Komisji 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zmiana rozporządzenia ma na celu m.in. dostosowanie rozporządzenia do obecnie działającego systemu EMCS oraz wprowadzenie nowej kategorii wyrobów E930. Komisja planuje publikację zmiany ww. rozporządzenia pod koniec br. z terminem wejścia w życie od 1 stycznia 2013 r.

  Mając na uwadze konieczność dostosowania systemu EMCS PL do wprowadzanych przez Komisję zmian oraz dostosowania do aktualnych przepisów krajowych o podatku akcyzowym informujemy, iż w zakładce „Specyfikacje/EMCS PL - NOWE ZMIANY W SYSTEMIE" opublikowany został nowy Załącznik A do specyfikacji wymiany komunikatów z podmiotami SPC-KOM. Zmiany dotkną głownie podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów z grupy E430 o kodzie CN 2710 2011.

  Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. w Systemie EMCS w nabyciu i dostawie wewnątrzwspólnotowej będzie możliwość dokonywania przemieszczeń wyrobów o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 z użyciem nowej kategorii wyrobu E930. Do końca 2012 r. ww. wyroby mogły być przemieszczane przy użyciu systemu EMCS tylko w kraju z wykorzystaniem kategorii wyrobu N100.Podmioty posiadające obecnie zezwolenia obejmujące ww. wyroby i chcące dokonywać obrotu wewnątrzwspolnotowego tymi wyrobami od 1 stycznia 2013 r. z wykorzystaniem systemu EMCS powinny wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o dokonanie zmiany w systemie SEED poprzez dodanie kategorii wyrobu E930 do danych dotyczących danego zezwolenia zawartych w bazie SEED. W systemie SEED będzie możliwość dokonywania zmian poprzez przypisanie kodu E930 najwcześniej w grudniu br. Kwestia ta uzależniona jest od przesłania przez Komisję Europejską odpowiednich danych słownikowych, które muszą być wprowadzone do systemu SEED, aby móc zarejestrować kategorię E930 dla danego zezwolenia. Komisja planuje udostępnienie danych słownikowych w grudniu br. Podmioty nie posiadające obecnie zezwolenia, np. na prowadzenie składu podatkowego, w ramach którego mogłyby dokonywać m.in. przemieszczeń ww. wyrobów, powinny zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie takiego zezwolenia. Podmioty posiadające stosowne zezwolenie obejmujące swoim zakresem inne wyroby akcyzowe z grupy wyrobów energetycznych (np. benzyny silnikowe, oleje napędowe), które zamierzają dodatkowo dokonywać przemieszczeń w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobów o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00, powinny zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia (w celu rozszerzenia jego zakresu o ww. wyroby).

  Od dnia 8 sierpnia 2012 r. istnieje możliwość przemieszczania wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2403 11 00 zarówno przy użyciu kategorii wyrobu T400 jaki i T500. W związku z powyższym w zakładce „Dokumentacja Systemu/Cykl 2" zamieszczono zaktualizowane słowniki zawierające tą zmianę. Podmioty korzystające z generatora offline oraz webserwisów powinny dokonać aktualizacji ww. aplikacji. Sposób aktualizacji generatora offline opisany jest w pomocy generatora.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2019 Przejdź do góry