Stanowisko wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635) i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego


Tekst:
 pobierz plik.pdf (77 KB)
Status: Obowiązujący

Powiązane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.