Stanowisko wspólne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydawania dokumentów paszportowych


Tekst:
 pobierz plik.pdf (76 KB)
Status: Obowiązujący

Powiązane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.