Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.

  Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.

  Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.

  tekst polski, angielski

  Protokół zmieniajacy Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzony w Paryżu 27 maja 2010 r.

  tekst polski, angielski, francuski

  Lista deklaracji i zastrzeżeń do Konwencji

  wykaz

  Lista deklaracji i zastrzeżeń do Protokołu

  wykaz

  Wykaz państw-sygnatariuszy zmienionej Protokołem Konwencji 

  wykaz

  Wykaz państw - sygnatariuszy, które podpisały Konwencję

  wykaz

  Wielostronne porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych tzw. Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)

  tekst angielski

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry