INTRASTAT

    INTRASTAT

    INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

    Więcej informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń INTRASTAT znajduje się na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych (link otwiera okno w innym serwisie)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry