Informacje podstawowe - DSPW

  Informacje podstawowe - DSPW

   Od początku 2003 roku z przywileju nabywania SPW na przetargach mogą korzystać wyłącznie podmioty posiadające status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). System DSPW został powołany do życia w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, poprawy płynności, przejrzystości i efektywności rynku SPW. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się w o status DSPW są banki polskie i podmioty zagraniczne spełniające wymogi określone w Regulaminie pełnienia funkcji DSPW. 

  Lista DSPW   Regulacje prawne
  Lista banków pełniących funkcję DSPW.   Dokumenty prawne regulujące zasady pełnienia funkcji DSPW począwszy od początku funkcjonowania systemu.

   

  Lista emisji bazowych   Ranking
  Lista emisji bazowych w obrocie na platformie elektronicznej Treasury BondSpot Poland oraz lista papierów wartościowych podlegających fixingowi.   Bieżąca klasyfikacja dealerów i kandydatów w systemie DSPW.

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry