Użyteczne linki

  Użyteczne linki

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  ul.Książęca 4
  00-498 Warszawa
  tel: (4822) 537-95-88
  http://www.kdpw.pl/

  Narodowy Bank Polski
  ul. Świętokrzyska 11/21
  00 - 049 Warszawa
  tel: (4822) 653-10-00
  http://www.nbp.pl/

  Giełda Papierów Wartościowych
  ul. Książęca 4
  00 - 498 Warszawa
  tel: (4822) 628-32-32
  http://www.gpw.pl/

  BondSpot S.A.
  Al. Armii Ludowej 26
  00-609 Warszawa
  tel. (4822) 579-81-00
  http://www.bondspot.pl/

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  ul.Puławska 15
  02-515 Warszawa
  tel. 0-800 120-139
  tel. 0-801 124-365
  tel. (4822) 639-66-00
  http://www.pkobp.pl/

  Komisja Nadzoru Finansowego 
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 - 950 Warszawa
  tel: (4822) 332-66-00
  http://www.knf.gov.pl

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
  ul. Wołoska 18
  02-675 Warszawa
  tel: (4822) 640-28-40
  http://www.cdmpekao.pl


© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry