Informacje podstawowe - Rating

  Informacje podstawowe - Rating

  Rating - ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego.

  Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody's i S&P.
  Skala ratingu stosowana przez agencje:

  Rating długoterminowy Rating krótkoterminowy
  S&P Moody's Fitch S&P Moody's Fitch
  inwestycyjne inwestycyjne
  AAA Aaa AAA A-1+ P-1 F1+
  AA+ Aa1 AA+ A-1 P-2 F1
  AA Aa2 AA A-2 P-3 F2
  AA- Aa3 AA- A-3   F3
  A+ A1 A+      
  A A2 A      
  A- A3 A-      
  BBB+ Baa1 BBB+      
  BBB Baa2 BBB      
  BBB- Baa3 BBB-      
  spekulacyjne spekulacyjne
  BB+ Ba1 BB+ B NP B
  BB Ba2 BB B-1   C
  BB- Ba3 BB- B-2   D
  B+ B1 B+ B-3    
  B B2 B C    
  B- B3 B- D    
  CCC+ Caa1 CCC      
  CCC Caa2 CC      
  CCC- Caa3 C      
  CC Ca RD      
  C C D      
  D          

   

   Rating bieżący    Historyczne zmiany ratingu

  Aktualny rating Polski.

  Informacje odnośnie zmian ratingu Polski.
   

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry