Opłaty

  Opłaty

  Opłata za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń, opłatę za przedłużenie zezwolenia, opłatę za zmianę koncesji lub zezwolenia  oraz opłatę za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier

  Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) podmiot uiszcza opłatę za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń, opłatę za przedłużenie zezwolenia, opłatę za zmianę koncesji lub zezwolenia  oraz opłatę za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier.

  Powyższe opłaty uiszcza się na wyodrębniony rachunek Ministra Finansów.

  Ministerstwo Finansów NBP o/o Warszawa 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000.

  W przypadku rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier, poboru opłatu dokonuje organ rejestrujący.

  Opłata skarbowa

  Z dniem 1 stycznia 2008 r. opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

  Nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

  Dopisek skarbowa od ...

  Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

  SWIFT CODE: CITIPLPX

  IBAN:IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry