Pozostałe dane adresowe

  Pozostałe dane adresowe

  DANE KONTAKTOWE DO DEPARTAMENTÓW znajdują się w BIP MF w dziale Departamenty.

  KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA (KIS)

  (22) 330 03 30 dla połączeń z telefonów komórkowych
  801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych
  +48 22 330 03 30 dla połączeń z zagranicy

  www.kis.gov.pl

  BEZPŁATNY TELEFON INTERWENCYJNY
  800 060 000 - czynny całą dobę
  powiadom-clo@mf.gov.pl
  - adres skrzynki e-mail

  Jednolity w całym kraju bezpłatny numer telefoniczny oraz adres e-mail służące przekazywaniu, gromadzeniu i monitorowaniu informacji o zdarzeniach dotyczących nieprawidłowości w zakresie cła, akcyzy i hazardu.

  KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY
  800 807 007 - czynny dni robocze od godz. 7.00 do 17.00
  powiadom_podatki@mf.gov.pl - adres skrzynki e-mail

  Telefon i adres e-maliowy do anonimowego przekazywania informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej.

  BIULETYN SKARBOWY
  tel. (+48 22) 694-30-33
  e-mail: dorota.burdach@mf.gov.pl

  CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH:
  tel. (+48 22) 694-58-41
  tel. (+48 22) 694-57-59
  fax (+48 22) 694-54-88
  e-mail: DUA@mf.gov.pl

  Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych zostały opublikowane w BIP MF w dziale Ministerstwo Finansów / Rejestry.

  DEPARTAMENT RACHUNKOWOŚCI - WYDZIAŁ DS. USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH:

  tel. (+48 22) 694 40 91 w godzinach 8.15-16.15

  Aktualne informacje na temat zasad uzyskiwania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się w dziale Informacje na temat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (link do BIP MF).

  KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. DORADZTWA PODATKOWEGO:
  tel. (+48 22) 694 52 49
  fax (+48 22) 694 51 95
  e-mail: komisja.doradztwo@mf.gov.pl

  STANOWISKO DS. SKARG i WNIOSKÓW
  tel. (+48 22) 694 44 81

  Informacja nt. przyjmowania skarg i wniosków jest dostępna w BIP MF.

   

  PROBLEM ZE STRONĄ
  Uwagi do strony można zgłaszać na adres redakcja@mf.gov.pl

  W przypadku pytań i problemów dotyczących formularzy interaktywnych na stronie należy kontaktować się z pomocą systemu e-Deklaracje.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry