Organizacja pożytku publicznego (OPP) jako płatnik

OPP – jako pracodawca i podmiot, który wypłaca inne świadczenia podlegające opodatkowaniu PIT – ma do wypełnienia obowiązki informacyjne w stosunku do:

  • organów podatkowych,
  • swoich pracowników,
  • innych osób, którym wypłaciła dochody podlegające opodatkowaniu.

Do końca stycznia 2019 r. OPP ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego rocznych informacji i deklaracji o dochodach wypłaconych w 2018 r. Są to:

PIT-11(24) „INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY"

PIT-R(19) – „INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH"

PIT-4R(8) – „DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY"

PIT-8AR(7) – „DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM"

Uwaga! Dokumenty te przesyła się do organu podatkowego wyłącznie elektronicznie (za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów lub modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Dokumenty można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Pamiętaj! Obecny PIT-11(24) stanowi połączenie poprzedniej wersji PIT-11(23) i PIT-8C(8). Dlatego oprócz danych, które dotyczą przychodów osób zatrudnionych przez OPP, w PIT-11(24)  należy wykazać przychody z tzw. innych źródeł (od których OPP nie miała obowiązku poboru zaliczki na podatek), np. o wypłacanym przez OPP stypendium. Do tej pory takie przychody były wykazywane w PIT-8C.

Informacje PIT-11(24) i PIT-R(19) OPP ma obowiązek przekazać również podatnikowi – najpóźniej do końca lutego 2019 r.