Szeregi czasowe

  Szeregi czasowe

  Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach:

  - wg instrumentów (kryterium m. emisji);
  - wg grup wierzycieli;
  - wg faktycznych terminów zapadalności (kryterium m. emisji);
  - duration, ATR i śr. okres zapadalności długu SP (kryterium m. emisji).

  Ostatnie dane wg stanu na koniec października 2018 r. Plik aktualizowany jest 20 dnia każdego miesiąca.

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych (sfp) w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach:

  - zadłużenie sfp przed konsolidacją (kryterium m. emisji) - pierwsze dane: XII 1999;
  - zadłużenie sfp po konsolidacji (kryterium m. emisji) - pierwsze dane: XII 1999;
  - zadłużenie sfp wg instrumentów (kryterium m. emisji) - pierwsze dane: XII 2001;
  - zadłużenie sfp wg instrumentów (kryterium rezydenta) - pierwsze dane: XII 2001;
  - zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wg instrumentów - pierwsze dane: XII 2001;
  - różnice pomiędzy państwowym długiem publicznym a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych - pierwsze dane: XII 2001;
  - dług publiczny w relacji do PKB - pierwsze dane: XII 1999.

  Ostatnie dane wg stanu na koniec września 2018 r.  Plik aktualizowany jest kwartalnie ok. 70 dni po okresie sprawozdawczym (dane za I, II i III kwartał) oraz ok. 90 dni po okresie sprawozdawczym (dane za IV kwartał).

  Zadłużenie sektora finansów publicznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry