Wykaz bieżących działań w zakresie kredytów rządowych

  Wykaz bieżących działań w zakresie kredytów rządowych

  Umowy międzyrządowe w realizacji przedstawia poniższa tabela:

  Umowy międzyrządowe w realizacji*

  Kredytobiorca

  Wartość kredytu

  Zakres dostaw

  Stan realizacji

  Mongolia

  50 mln EUR

  Modernizacja rolnictwa, infrastruktura, edukacja oraz ochrona środowiska w Mongolii.

  Dwa kontrakty w trakcie realizacji.

  Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej.

  Angola

  60 mln USD

  Projekty związane z Akademią Rybołówstwa w Namibe.

  Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej.

  Ukraina

  100 mln EUR

  Modernizacja dróg dojazdowych do ukraińsko-polskich granic.

  Modernizacja infrastruktury ukraińsko-polskich granic, w tym ukraińsko-polskich przejść granicznych.

  Trwają prace związane z wejściem w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej.

  Mołdawia

  100 mln EUR

  Rolnictwo i przetwórstwa spożywcze wraz z powiązaną infrastrukturą, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami.

  Jeden kontrakt w trakcie realizacji. Realizacja 5 kontraktów została wstrzymana przez stronę mołdawską.

  Nabór projektów został wstrzymany do czasu wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej.

  Kirgistan

  40 mln EUR

  Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami.

  Nabór projektów został wstrzymany do czasu wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej.

  Kenia

  100 mln USD

  Modernizacja rolnictwa.

  Cała kwota kredytu została alokowana.

  Kontrakty w trakcie realizacji.

  Tanzania

  110 mln USD

  Modernizacja rolnictwa. Dostawa traktorów dla rolnictwa oraz budowa silosów.

  Cała kwota kredytu została alokowana.

  Kontrakty w trakcie realizacji.

  Wietnam

  16,47 mln EUR

  Projekt, nadzór, dostawa sprzętu i aktywacja Centrum Badawczego dla Wietnamskiego Przemysłu Stoczniowego.

  Cała kwota kredytu została alokowana.

  Kontrakt w trakcie realizacji.

  Wietnam 250 mln EUR Rozwój sektora publicznego, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami. Dla wykorzystania kredytu niezbędne jest zawarcie umów wykonawczych finansujących wskazany przez stronę wietnamską projekt.
   

  Etiopia

  50 mln USD

  Modernizacja gospodarki i sektora publicznego oraz rozwój obszarów wiejskich. Dostawa maszyn rolniczych.

  Cała kwota kredytu została alokowana.

  Kontrakty w trakcie realizacji.

  * Pliki do pobrania znajdują się na dole strony (informacje dodatkowe, informacje o przetargach i umowy kredytowe).

  Umowy międzyrządowe w trakcie uzgodnień, przedstawione są w tabeli poniżej:

  Umowy międzyrządowe w trakcie uzgodnień

  Kredytobiorca

  Wartość kredytu

  Planowany zakres dostaw

  Liberia

  20 mln EUR

  Rewitalizacja straży pożarnej w Liberii.

  Zambia

  100 mln USD

  Mechanizacja rolnictwa w Republice Zambii.

  Gwinea

  50 mln EUR

  Modernizacja rolnictwa.

  Senegal
   
  100 mln USD Edukacja, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami.
  Sri Lanka 135 mln EUR Dostawa ambulansów i pojazdów ratowniczych, rozwój Instytutu Nauk Inżynieryjnych oraz modernizacja infrastruktury przeciwpożarowej i ratowniczej.
   

   

  Kontakt:

  Ministerstwo Finansów

  Departament Gwarancji i Poręczeń

  Wydział Rządowych Kredytów Eksportowych

  tel. (+48) 22 694 58 93; (+48) 22 694 48 26; (+48) 22 694 47 16;
  (+48) 22 694 42 89; (+48) 22 694 46 01; (+48) 22 694 56 67

  Powiązane

  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisana w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Warszawie dnia 9.09.2015 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Dar es Salaam dnia 28.09.2015 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Nairobi dnia 22.09.2015 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Biszkeku dnia 24.06.2014 r.
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 14.05.2014 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry