Towary przywożone z krajów UE zwolnione od opłat

  Towary przywożone z krajów UE zwolnione od opłat

  I.    Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

  Przy ustalaniu przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych brana jest pod uwagę :

  1)   ilość wyrobów akcyzowych;

  2)   status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;

         3)   miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości,    sposób transportu;

  4)   każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych;

  5)   rodzaj wyrobów akcyzowych.

  1.   Normy ilościowe dla wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych nie wskazujące na przeznaczenie handlowe

  1)   dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające  :

  a)   papierosy - 800 sztuk, 

  b)   cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk, 

  c)   cygara - 200 sztuk, 

  d)   tytoń do palenia - 1 kilogram; 

  2)   dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające :

  a)   alkohol etylowy - 10 litrów, 

  b)   wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów, 

  c)   piwo - 110 litrów, 

  d)   produkty pośrednie - 20 litrów. 

  2.   Warunki dla paliwa silnikowego

  Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną, w każdej ilości, wyrobów energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wyrobów, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu.

  Za nietypowy rodzaj transportu uważa się :

  1)   transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego, lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 litrów;

  2)   transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry