Wyniki sprzedaży - informacja miesięczna

  Wyniki sprzedaży - informacja miesięczna

  Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2018 r.

   

  W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 190 mln zł.  

  Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 395,3 mln zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (33%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (2%).

  Szczegółowa informacja jest dostępna w pliku do pobrania.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry