Wyszukiwarka listów emisyjnych - obligacje detaliczne

  Wyszukiwarka listów emisyjnych - obligacje detaliczne

  Szczegółowe warunki poszczególnych emisji Skarbowych Papierów Wartościowych takie jak: data wykupu, rodzaj oprocentowania, waluta emisji i maksymalna jej wartość są określane każdorazowo w listach emisyjnych wydawanych przez Ministra Finansów. Podanie listu emisyjnego do publicznej wiadomości, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, jest warunkiem dojścia emisji do skutku.

  Aplikacja umożliwia wyszukiwanie listów emisyjnych po seriach obligacji skarbowych.
  Jak wyszukać list emisyjny?
  W pole "ISIN" należy wpisać pełny kod instrumentu.
  Można też skorzystać z wyszukiwania po seriach - kroki opisane poniżej.
  1. W pierwszym kroku należy wybrać "Papier" - w przypadku obligacji detalicznych należy wyszukać jeden z poniższych rodzajów:

  Emisje pozostające w zadłużeniu: Emisje zakończone:

  OTS   - 3-miesięczna obligacja stałoprocentowa;
  POS   - 10-miesięczna premiowa obligacja stałoprocentowa;
  DOS   - 2-letnia obligacja stałoprocentowa;
  TOZ    - 3-letnia obligacja zmiennoprocentowa;
  COI     - 4-letnia obligacja indeksowana;
  EDO   - 10-letnia obligacja indeksowana;                 

  ROS   - 6-letnia obligacja rodzinna;
  ROD   - 12-letnia obligacja rodzinna.

  KOS  - krótkoookresowa obligacja stałoprocentowa;    
  IR   - roczna obligacja indeksowana;
  RS - roczna obligacja stałoprocentowa;
  TZ - 3-letnia obligacja  zmiennoprocentowa;
  SP - 5-letnia obligacja stałoprocentowa.


  2. W drugim kroku należy wybrać "Serię":
  - dla obligacji - format XXMMRR (typ papieru- XX, miesiąc wykupu-MM, rok wykupu- RR)

  W przypadku obligacji KOS w kolumnie "Kupon" podano rentowność w skali roku. Oprocentowanie (kupony) w poszczególnych okresach odsetkowych zawarte jest w liście emisyjnym.

Ten portlet jest nieaktywny.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry