Wydawca treści

    Akty prawne - sprawozdania Rb-Z Rb-N

    Akty prawne - sprawozdania Rb-Z Rb-N

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

    Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz odbiorców sprawozdań.

    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1773/1

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry