Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD)

Co to jest UBD

Dzięki UBD:

  • przekażesz do 20 tys. deklaracji (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) jednocześnie

Ważne!

Jeśli przesyłasz kilka dokumentów skorzystaj ze schematów informacji zbiorczych oznaczonych odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ

  • podpiszesz je podpisem kwalifikowanym, a jeśli jesteś płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i jesteś osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartych na danych autoryzujących)
  • pobierzesz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Pamiętaj!

Korekty deklaracji nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD.

Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Bramka UBD

Przejdź do bramki UBD.

Informacje techniczne, które dotyczą działania UBD znajdziesz w Specyfikacji Wejścia - Wyjścia.

Wersja testowa bramki UBD

Wersja testowa pozwoli na dostosowanie twojego systemu informatycznego do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji.

Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Do pobrania.

Przejdź do testowej bramki UBD.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące UBD (plik docx 31 KB)