NCTS2

    NCTS2

    Informacje o Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym 2 (NCTS2) są publikowane na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (link otwiera okno w innym serwisie)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry