Systemy informatyczne MF

    AIS

    AIS

    Informacje o Automatycznym Systemie Importu (AIS) są publikowane na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (link otwiera okno w innym serwisie)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry