System Tax Free

    System Tax Free

    W systemie „Zwrot VAT dla podróżnych" przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. Tax Free) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny, uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem Tax Free, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

    Przejdź do systemu Tax Free w serwisie www.granica.gov.pl (link otwiera nowe okno).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry