Zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe

  Zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe

  Unijne zasady w zakresie ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł, jak i kontyngentów taryfowych w odniesieniu do towarów importowanych z krajów trzecich, na potrzeby produkcyjne unijnych firm zawiera Komunikat Komisji dotyczący autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2011/C 363/02) (Dz. U. UE C 363 z dnia 13.12.2011).

  Wnioski o modyfikacje ochrony celnej (zawieszenie poboru ceł), co do zasady powinny:

  - dotyczyć surowców, półproduktów lub komponentów niedostępnych lub niewytwarzanych w Unii, z wyjątkiem wyrobów gotowych,

  - odnosić się do importu towarów, których kwota niepobranych należności celnych z tytułu ustanowienia regulacji nie powinna być mniejsza niż 15 000 euro rocznie,

  - być przesłane do Komisji Europejskiej w ściśle określonych terminach.

  Procedura ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych w Unii Europejskiej rozpoczyna się w każdym Państwie Członkowskim, u przedsiębiorcy, który przygotowuje wniosek o zawieszenie cła lub kontyngent taryfowy i przesyła go do właściwego urzędu centralnego w swoim kraju. Aby wypełnić warunki narzucone przez Komisję Europejską, wniosek taki musi (między innymi) być złożony nie później niż do końca stycznia (dla regulacji ustanawiających zawieszenia lub kontyngenty taryfowe wchodzących w życie 1 stycznia następnego roku) lub do końca lipca danego roku (dla regulacji wchodzących w życie 1 lipca następnego roku). Tym samym, na przykład dla regulacji unijnych, które zostaną wprowadzone w życie od 1 stycznia 2014 r., wnioski dotyczące ustanowienia takich regulacji, powinny być skierowane do administracji krajowej do dnia 31 stycznia 2013 roku.

  W Polsce wnioski o modyfikację ochrony celnej należy kierować do Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki. Więcej informacji w tej sprawie na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki

  W przypadku dodatkowych wątpliwości czy pytań osoby zainteresowane prosi się o kontakt z ekspertami krajowymi uczestniczącymi w pracach Komisji Europejskiej (Grupa Robocza KE ds. Ekonomicznych Aspektów Taryf Celnych) dotyczących modyfikacji ochrony celnej.

  1. Małgorzata Miąsko,

  Główny Specjalista

  Departament Polityki Handlowej,

  Ministerstwo Gospodarki

  tel. 22 693 46 67

  fax 22693 40 18

  malgorzata.miasko@mg.gov.pl

  2. Edward Madej,

  Radca Ministra,
  Departament Ceł,

  Ministerstwo Finansów,

  tel. 22 694 48 99

  fax. 22 694 43 03

  edward.madej@mofnet.gov.pl

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry