Informacje podstawowe - Bony i obligacje hurtowe

  Informacje podstawowe - Bony i obligacje hurtowe

  Bony i obligacje potocznie określane jako „hurtowe" emitowane są w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Adresowane są do grupy inwestorów instytucjonalnych i pełnią podstawową rolę w zaspakajaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. Charakterystyczną cechą rynku hurtowego SPW jest relatywnie wysoka wartość nominalna oferowanych instrumentów, wynosząca 1.000 PLN w przypadku obligacji oraz 10.000 PLN w przypadku bonów skarbowych.
  Bezpośredni dostęp do przetargów w NBP jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status DSPW oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego - pozostali inwestorzy zainteresowani nabyciem tych papierów muszą skorzystać z pośrednictwa DSPW.

   Kalendarze i wyniki przetargów    Procedury przetargowe

  Kalendarze przetargów zawierają daty aukcji, daty rozliczenia, wyniki przetargów  bonów i obligacji hurtowych oraz kalendarze archiwalne.

  Wszystkie przetargi sprzedaży obligacji i bonów skarbowych są obecnie przeprowadzane w formule przetargu jednej ceny (ang. uniform price auction).
   Baza transakcji    Wyszukiwarka listów emisyjnych
  Plik umożliwia wyszukanie transakcji na Skarbowych Papierach Wartościowych (m.in.  wyniki przetargów, wielkości sprzedaży, odkupu, ceny, rentowności) przy zastosowaniu funkcji "Autofiltr". Baza transakcji posiada moduł liczący zadłużenie w SPW na wybraną datę.
   
  Katalog listów emisyjnych umożliwia wyszukanie listu emisyjnego wybranej serii obligacji lub bonu skarbowego. List emisyjny zawiera informacje takie jak: data wykupu, rodzaj oprocentowania, waluta emisji i maksymalna jej wartość
   
   Kupony    Akty prawne
  Oprocentowanie i wysokość odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych obligacji skarbowych.
   
  Rozporzadzenia Ministra Finansów regulujące kwestie sprzedaży bonów i obligacji skarbowych na przetargach.
   Współczynniki indeksacji    Fixingi
  Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych IZ0823.
   
  Notowania skarbowych papierów wartościowych na wybraną datę.
   Kalkulatory    
  Kalkulator narosłych odsetek dla wybranej serii obligacji oraz kalkulator obliczający narosłe odsetki i współczynniki indeksacji dla wybranej serii obligacji indeksowanych.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry