Informacje podstawowe - obligacje zagraniczne Skarbu Państwa

  Informacje podstawowe - obligacje zagraniczne Skarbu Państwa

  Jednym z głównych celów sprzedaży polskich obligacji na rynkach zagranicznych jest ugruntowanie pozycji Polski na międzynarodowym rynku finansowym jako emitenta godnego zaufania. Znaczenie tych emisji jest również istotne z punktu widzenia finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

  Obecność Polski na rynku międzynarodowym pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz umożliwia dostęp do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych posiadających poważne zasoby finansowe. Ponadto zagraniczne emisje polskich papierów rządowych stanowią punkt odniesienia (benchmark) dla polskich banków i przedsiębiorstw plasujących własne emisje instrumentów dłużnych na rynku międzynarodowym.

   Procedury emisyjne    Akty prawne

  Informacje na temat sposobu emisji obligacji zagranicznych oraz ostatnie aktualizacje programów emisyjnych.

  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.
   
   Baza transakcji    Wyszukiwarka listów emisyjnych
  Szczegółowe informacje o zrealizowanych emisjach obligacji zagranicznych.
   
  Listy emisyjne obligacji zagranicznych.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry