Procedury emisyjne

  Procedury emisyjne

  Emisje obligacji przeznaczonych na rynki zagraniczne organizowane są przez konsorcja zagranicznych instytucji finansowych, złożone z liczących się na rynku międzynarodowym banków inwestycyjnych. Minister Finansów wybiera kierownika (-ów) konsorcjum, którego podstawowym obowiązkiem jest uplasowanie obligacji na rynku. Do zadań instytucji wchodzących w skład konsorcjum należy zebranie w drodze bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami zamówień na obligacje danej emisji. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji dokonywana jest wycena papierów, co w przypadku emisji na rynku międzynarodowym oznacza ustalenie marży ponad rentowność instrumentów benchmarkowych o zbliżonym terminie zapadalności na danym rynku (lub odpowiedniej stopy swapowej). Wysokość premii odzwierciedla poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery danego emitenta.

  Większość emisji jest realizowana w ramach następujących programów:

  -   Euro Medium Term Note Programme (EMTN) w przypadku emisji w euro, we frankach szwajcarskich oraz w jenach (private placement),

  -   Shelf na rynku amerykańskim w przypadku emisji w dolarach amerykańskich,

  -   Shelf na rynku japońskim w przypadku emisji w jenach,

  -   Program emisji obligacji w juanach.

   

   

  Dokumentacja dotycząca obligacji tzw. Green Bonds :

  - Green Bond Framework,

  - Second Party Opinion by Sustainalytics,

  - Green Bond Report on the Use of Proceeds,

  - Annual Compliance Review by Sustainalytics,

      - Moody's Green Bond Assessment - komunikat prasowy,

      - Moody's Green Bond Assessment - raport dotyczący emisji z grudnia 2016 r.,

      - Moody's Green Bond Assessment - raport dotyczący emisji z lutego 2018 r.

   

   

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry