Akty prawne

    Akty prawne

    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (wersja polska i angielska)

    Regulamin przetargów odkupu obligacji wyemitowanych na rynki zagraniczne

    Regulations on the conditions of repurchase tender of bonds issued on foreign markets

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry