Informacje podstawowe - rynek wtórny

    Informacje podstawowe - rynek wtórny

    Transakcje na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych dokonywane są równolegle na następujących rynkach: nieregulowanym rynku międzybankowym, elektronicznej platformie obrotu Treasury BondSpot Poland oraz na rynkach regulowanych tworzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych i spółkę BondSpot S.A. (wyłącznie obligacje).

     Statystyka rynku wtórnego    Struktura inwestorów
    W zakładce "Statystyka rynku wtórnego" zostały przedstawione dane dotyczące wartości transakcji  na rynku wtórnym SPW w podziale na trzy typy: outright, sell-buy back i repo. Dodatkowo, w przypadku obligacji skarbowych  zostały wyszczególnione transakcje na poszczególnych rynkach oraz w podziale na serie obligacji rynkowych i typy transakcji. Zakładka "Struktura inwestorów" zawiera tabele przedstawiające zadłużenie w obligacjach i bonach skarbowych w ujęciu podmiotowym oraz strukturę podmiotową i geograficzną zadłużenia inwestorów zagranicznych w SPW. W dołączonych plikach: portfele_po_seriach.xls i portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się dane przedstawiające strukturę podmiotową zadłużenia w obligacjach rynkowych w podziale na serie.

     

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry