Statystyka rynku wtórnego

  Statystyka rynku wtórnego

  W listopadzie wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 16,5% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 925,1 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,6%), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów stanowił 4,4%, a udział GPW wyniósł 0,004%.

  Wartość transakcji na rynku wtónym

   

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w listopadzie 2018 r. (mln zł)
    Rynek nieregulowany Treasury BondSpot Poland GPW Razem
  Obligacje skarbowe 884 673,26 40 405,00 36,03 925 114,29

   

  Dane pochodzą z KDPW i GPW. Dane z KDPW prezentowane są według daty rozliczenia, natomiast dane z GPW prezentowane są według daty zawarcia transakcji.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje_po_typach_rynków.xlsx i obejmują okres grudzień 2009 - listopad 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji i bonów skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w listopadzie 2018 r. (mln zł)
    Outright Sell-buy-back Repo Razem
  Obligacje skarbowe 250 683,37 552 591,27 122 128,25 925 402,89
  Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 250 683,37 552 591,27 122 128,25 925 402,89


  Dane pochodzą z KDPW i prezentowane są według daty rozliczenia.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje.xlsm i obejmują okres lipiec 2004 - listopad 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.

  Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry