Obsługa i Wsparcie Podatnika

W celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i komfortowej obsługi podatników z dniem 1 września 2015 r. utworzono centra obsługi. Zadaniem centrów jest kompleksowa obsługa podatników w zakresie bieżących spraw załatwianych w urzędach, niezależnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego.

Centrum obsługi

Zakres świadczonych usług:

  • przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

W centrum obsługi zapewnione jest stanowisko komputerowe z dostępem do portalu podatkowego.

Wykaz centrów obsługi

Centra obsługi uruchomiono w 51 urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Wykaz centrów obsługi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).

Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF poz. 41, z późn. zm.).