PIT-WZ

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Urząd wypełni dla ciebie PIT-37, ty go zatwierdzisz lub odrzucisz.

Za pomocą PIT-WZ prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu oraz dane organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku.

Na podstawie twojego wniosku PIT-WZ i opierając się na informacjach od płatników PIT-11; PIT-R; PIT-8C; PIT-40A/11A urząd skarbowy sporządzi dla ciebie zeznanie podatkowe PIT-37, a następnie udostępni je na Portalu Podatkowym.

Ty tylko zaakceptujesz lub odrzucisz przygotowany przez urząd PIT-37.

Dlaczego warto złożyć wniosek PIT-WZ

Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych.

Kto może złożyć wniosek PIT-WZ

Każdy, kto uzyskał w 2017 r. przychody, które należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-37, czyli te wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A.

Ważne!

Wniosek PIT-WZ możesz złożyć do 16 kwietnia 2018 r.

Pobierz instrukcję „PIT-WZ. Jak wypełnić wniosek online (PDF, 3MB)"

Obejrzyj online, jak działa PIT-WZ:

Nigdy więcej papierowych PITów! Kliknij i poznaj PIT-WZ

Informacje szczegółowe

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 200, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 528)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 540)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802)