Wyszukiwarki

W zakładce dostępne są wyszukiwarki:

 • Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT. Dokumentacja dla API znajduje się tutaj: /link/

 • Sprawdzenie statusu NIP - usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

 • Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.
   
 • Wyszukiwarka OPP - umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego
   
 • Wyszukiwarka SIP - umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych
   
 • Wyszukiwarka Rejestru Zastawów Skarbowych - umożliwia bezpłatne wyszukiwanie  w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
   
 • Sprawdzenie stanu zwrotu nadpłaty PIT  - usługa umożliwia sprawdzenie stanu realizacji zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.
   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry