Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

  Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

  Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EEC)

  Konwencja arbitrażowa ma zastosowanie do eliminacji ekonomicznego podwójnego opodatkowania będącego wynikiem korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą dokonanej korekty jest zakwestionowanie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi z uwagi na naruszenie zasady pełnej konkurencji (arm's lenght principle), w związku z czym celem korekty jest przywrócenie warunków rynkowych przeprowadzonych transakcji.

  Dla celów Konwencji zagraniczny zakład przedsiębiorstwa uważany jest za przedsiębiorcę tego państwa, na terytorium którego się znajduje.

  Konwencja obowiązuje Polskę od 1 lutego 2007 r.

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do eliminacji podwójnego opodatkowania będącego wynikiem korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, mających siedzibę w państwach, z którymi Polska zawarła umowę.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry