Procedura wywozu

  Procedura wywozu

  Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej.

  Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych wywozowych została uregulowana w art. 162-195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, art. 222-228, art. 231 – 247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146 – 149, art. 153, art. 154, art. 248 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

  Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej dokonywane są obligatoryjnie w formie zgłoszenia elektronicznego przekazywanego do sytemu AES. Szczegółowy sposób obsługi zgłoszenia wywozowego w AES znajduje się w „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES".

  Zmiany przepisów prawnych wnikające z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego

  Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry