Dla banków

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy(PIT-WZ) oraz Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) mogą być składane za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, jak również za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych.

Wniosek lub oświadczenie składane przez stronę banku lub SKOK uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

Dokumenty dla banków, SKOK niezbędne dla udostępnienia w swoim systemie usługi składania PIT-WZ i PIT-OP: