Statystyki APA

  Statystyki APA

  W tabeli "STATYSTYKI ROCZNE" znajdują się informacje na temat liczby zawartych porozumień w poszczególnych latach (dane te są aktualizowane na koniec roku).

  STATYSTYKI ROCZNE
    JEDNOSTRONNE DWUSTRONNE WIELOSTRONNE
  2006 1 0 0
  2007 2 0 0
  2008 6 0 0
  2009 2 0 0
  2010 7 0 0
  2011 2 2 0
  2012 5 0 0
  2013 4 0 0
  2014 0 0 1
  2015 5 1 0
  2016 5 1 0
  2017 7 4 0
  ŁĄCZNIE 46 8 1

   

  W tabeli "STATYSTYKI BIEŻĄCE" publikowane są informacje na temat łącznej liczby zawartych porozumień oraz postępowań w toku (dane te są aktualizowane na koniec kwartału).

  STATYSTYKI BIEŻĄCE
    JEDNOSTRONNE DWUSTRONNE WIELOSTRONNE
  ZAWARTE 46 8 1
  W TOKU 8 13 1

   

  Przydatne linki

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry