Pytanie e-mail

Pytanie e-mail

Pytanie e-mail

Pytania do Krajowej Informacji Skarbowej można przesyłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na wskazany adres e-mail.

 

 

Konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej elektronicznie udzielają informacji w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały budowlane (VZM),
 • identyfikacji podatkowej (NIP),
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • procedur dotyczących e-Deklaracji,
 • zeznań podatkowych osób fizycznych,
 • przepisów celnych,
 • gier hazardowych,
 • Intrastatu,
 • JPK Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Aby zadać pytanie, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Na wskazany w nim adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź.

Otrzymana odpowiedź:

 • nie będzie stanowić indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • nie będzie informacją pozostającą w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
 • nie będzie stanowić wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • nie będzie stanowić wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

Chcesz zadać pytanie, kliknij tu.

 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry