Formularze do wydrukowania - CIT


L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-5(10)CIT-5(10)CIT-5(10)CIT-5(10)CIT-5(9)CIT-5(9)
2Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych-CIT-6AR(3)CIT-6AR(3)CIT-6AR(2)
CIT-6AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-6AR(1)CIT-6AR(1)
3Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-CIT-6R(4)CIT-6R(4)CIT-6R(3)
CIT-6R(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-6R(2)CIT-6R(2)
4Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT-7(10)CIT-7(10)CIT-7(10)CIT-7(10)
CIT-7(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-7(9)CIT-7(9)
5Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych-CIT-8(25)CIT-8(23)
CIT-8(24)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
CIT-8(22)
CIT-8(23)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-8(21)CIT-8(21)
6Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT-8A(12)CIT-8A(12)CIT-8A(10)
CIT-8A(11)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
CIT-8A(9)
CIT-8A(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-8A(8)CIT-8A(8)
7Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy-CIT-8B(11)CIT-8B(9)
CIT-8B(10)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
CIT-8B(8)
CIT-8B(9)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-8B(7)CIT-8B(7)
8Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku-CIT-8/O(12)CIT-8/O(10)
CIT-8/O(11)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
CIT-8/O(9)
CIT-8/O(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-8/O(8)CIT-8/O(8)
9Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców-CIT-9R(5)CIT-9R(5)CIT-9R(4)
CIT-9R(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-9R(3)CIT-9R(3)
10Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-CIT-10Z(3)CIT-10Z(3)CIT-10Z(2)
CIT-10Z(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-10Z(1)CIT-10Z(1)
11Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR-CIT-11R(3)CIT-11R(3)CIT-11R(2)
CIT-11R(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-11R(1)CIT-11R(1)
12Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach-CIT-D(5)CIT-D(5)CIT-D(4)
CIT-D(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
CIT-D(3)CIT-D(3)
13Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychCIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)CIT-ST(7)
14Informacja o zakładach (oddziałach)CIT-ST/A(5)CIT-ST/A(5)CIT-ST/A(5)CIT-ST/A(5)CIT-ST/A(5)CIT-ST/A(5)
15Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]IFT-2/IFT-2R(7)IFT-2/IFT-2R(7)IFT-2/IFT-2R(7)IFT-2/IFT-2R(6)
IFT-2/IFT-2R(7)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
IFT-2/IFT-2R(5)IFT-2/IFT-2R(5)
16Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia -SSE-R(5)
BROSZURA
SSE-R(5)
BROSZURA
SSE-R(4)
SSE-R(5)
dotyczy formularzy składanych od roku rozpoczynającego się od 20.05.2015
BROSZURA
SSE-R(4)SSE-R(4)
17Wykaz udziałów w spółkach-SSE/A(2)SSE/A(2)SSE/A(1)
SSE/A(2)
dotyczy formularzy składanych od roku rozpoczynającego się od 20.05.2015
SSE/A(1)SSE/A(1)
18Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą-SSE-R/A(3)SSE-R/A(3)SSE-R/A(2)
SSE-R/A(3)
dotyczy formularzy składanych od roku rozpoczynającego się od 20.05.2015
SSE-R/A(2)SSE-R/A(2)
19Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych-CIT-CFC(2)CIT-CFC(2)CIT-CFC(1)
CIT-CFC(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
--
20Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową-CIT/BR(3)CIT/BR(1)
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016
---
21Uproszczone sprawozdanie-CIT/TP(1)----
22Informacja o nabytych udzialach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art..14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności-CIT-VC(1)----