Formularze do wydrukowania - PIT


L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania-IFT-1/1R(13)IFT-1/1R(13)IFT-1/1R(12)
IFT-1/1R(13)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
IFT-1/1R(11)IFT-1/1R(9)
IFT-1/1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
2Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy-IFT-3/IFT-3R(8)IFT-3/IFT-3R(7)IFT-3/IFT-3R(7)IFT-3/IFT-3R(7)IFT-3/3R(6)
3Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy-IFT/A(6)IFT/A(5)IFT/A(5)IFT/A(5)IFT/A(4)
4Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznegoPIT-OP(1)PIT-OP(1)----
5Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich-PIT-R(18)PIT-R(18)PIT-R(18)PIT-R(17)PIT-R(15)
PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
6Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatekPIT-2(5)PIT-2(5)PIT-2(4)PIT-2(4)PIT-2(4)PIT-2(3)
PIT-2(4)
dotyczy formularzy składanych od 26.09.2013
7Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPIT-2A(5)PIT-2A(5)PIT-2A(4)PIT-2A(4)PIT-2A(4)PIT-2A(3)
PIT-2A(4)
dotyczy formularzy składanych od 26.09.2013
8Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowychPIT-2K(8)PIT-2K(8)PIT-2K(8)PIT-2K(8)PIT-2K(8)-
9Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPIT-3(5)PIT-3(5)PIT-3(4)PIT-3(4)PIT-3(4)PIT-3(3)
PIT-3(4)
dotyczy formularzy składanych od 26.09.2013
10Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-4R(6)PIT-4R(6)PIT-4R(5)
PIT-4R(6)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-4R(5)PIT-4R(3)
PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
11Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6(12)PIT-6(12)PIT-6(12)PIT-6/6L(11)
PIT-6(12)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-6/6L(11)PIT-6/6L(9)
PIT-6/6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
12Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym-PIT-8AR(6)PIT-8AR(6)PIT-8AR(5)
PIT-8AR(6)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-8AR(4)PIT-8AR(2)
PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
13Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych-PIT-8C(8)PIT-8C(8)PIT-8C(7)
PIT-8C(8)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-8C(7)PIT-8C(5)
PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
14Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-11(23)PIT-11(23)PIT-11(22)
PIT-11(23)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-11(21)PIT-11(19)
PIT-11(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
15Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym-PIT-12(6)PIT-12(6)PIT-12(6)PIT-12(6)PIT-12(5)
PIT-12(6)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
16Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej-PIT-14(7)PIT-14(7)PIT-14(7)PIT-14(7)PIT-14(6)
PIT-14(7)
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013
17Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16(14)PIT-16(14)PIT-16(14)PIT-16(13)PIT-16(12)PIT-16(10)
18Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16Z(13)PIT-16Z(13)PIT-16Z(13)PIT-16Z(13)--
19Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego-PIT-16A(9)PIT-16A(9)PIT-16A(9)PIT-16A(8)PIT-16A(7)
20Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego-PIT-19A(8)PIT-19A(8)PIT-19A(8)PIT-19A(7)PIT-19A(6)
21Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym----PIT-23(6)PIT-23(6)
22Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok-PIT-28(19)
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
PIT-28(20)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
PIT-28(19)PIT-28(19)PIT-28(18)PIT-28(17)
23Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze-PIT-28/A(16)
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
PIT-28/A(17)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
PIT-28/A(16)PIT-28/A(16)PIT-28/A(15)PIT-28/A(13)
PIT-28/A(14)
dotyczy formularzy składanych od 06.12.2013
24Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych-PIT-28/B(14)PIT-28/B(13)
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
PIT-28/B(14)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT-28/B(13)PIT-28/B(13)PIT-28/B(11)
PIT-28/B(12)
dotyczy formularzy składanych od 06.12.2013
25Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36(23)
BROSZURA
PIT-36(24)
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
PIT-36(25)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
BROSZURA
PIT-36(22)
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
PIT-36(23)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT-36(21)
BROSZURA
PIT-36(22)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
PIT-36(20)
BROSZURA
PIT-36(19)
BROSZURA
26Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-36L(12)
BROSZURA
PIT-36L(13)
dotyczy formularzy składanych do 14.12.2017
PIT-36L(14)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
BROSZURA
PIT-36L(11)
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
PIT-36L(12)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT-36L(11)
BROSZURA
PIT-36L(10)
BROSZURA
PIT-36L(9)
BROSZURA
27Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-37(23)
PIT-37(24)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
BROSZURA
PIT-37(22)
dotyczy formularzy składanych do 01.01.2016
PIT-37(23)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT-37(21)
PIT-37(22)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
BROSZURA
PIT-37(20)
BROSZURA
PIT-37(19)
BROSZURA
28Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-38(11)
PIT-38(12)
BROSZURA
PIT-38(11)PIT-38(11)
BROSZURA
PIT-38(10)
BROSZURA
PIT-38(9)
BROSZURA
29Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym-PIT-39(7)
PIT-39(8)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
BROSZURA
PIT-39(7)PIT-39(7)
BROSZURA
PIT-39(6)
BROSZURA
PIT-39(5)
BROSZURA
30Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika--PIT-40(22)
dotyczy formularzy składanych do 15.03.2017
PIT-40(21)
PIT-40(22)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
PIT-40(20)PIT-40(19)
31Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego-PIT-40A/11A(18)PIT-40A/11A(18)PIT-40A/11A(18)
dotyczy formularzy składanych od 14.02.2015
PIT-40A/11A(17)PIT-40A/11A(17)
32Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych-PIT-CFC(2)PIT-CFC(2)PIT-CFC(1)
PIT-CFC(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016
--
33Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym-PIT/B(14)
PIT/B(15)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
PIT/B(14)PIT/B(14)PIT/B(13)PIT/B(11)
PIT/B(12)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013
34Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym-PIT/BR(1)
PIT/BR(2)
dotyczy formularzy składanych od 15.12.2017
PIT/BR(1)---
35Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym-PIT/D(26)
BROSZURA
PIT/D(25)
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
PIT/D(26)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT/D(25)
BROSZURA
PIT/D(24)
BROSZURA
PIT/D(22)
PIT/D(23)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013
36Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym-PIT/DS(2)PIT/DS(1)---
37Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym-PIT/M(7)PIT/M(7)PIT/M(7)PIT/M(6)PIT/M(5)
PIT/M(5)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013
38Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym-PIT/O(22)
BROSZURA
PIT/O(21)
dotyczy formularzy składanych do 01.04.2016
PIT/O(22)
dotyczy formularzy składanych od 02.04.2016
PIT/O(21)
BROSZURA
PIT/O(20)
BROSZURA
PIT/O(18)
PIT/O(19)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013
39Uproszczone sprawozdaniePIT/TP(1)PIT/TP(1)----
40Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.----PIT/UZ(1)-
41Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym-PIT/Z(6)PIT/Z(6)PIT/Z(6)PIT/Z(5)PIT/Z(3)
PIT/Z(4)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013
42Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym-PIT/ZG(5)PIT/ZG(5)PIT/ZG(5)PIT/ZG(5)PIT/ZG(4)
PIT/ZG(4)
dotyczy formularzy składanych od 23.11.2013