Formularze do wydrukowania - Inne


L.p.Opis formularzaWzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
201820172016201520142013
1Deklaracja na podatek od środków transportowychDT-1(5)DT-1(5)DT-1(5)DT-1(4)DT-1(4)DT-1(4)
2Załącznik do deklaracji DT-1DT-1/A(5)DT-1/A(5)DT-1/A(5)DT-1/A(4)DT-1/A(4)DT-1/A(4)
3Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-2(11)NIP-2(10)NIP-2(10)NIP-2(10)NIP-2(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
NIP-2(9)
-
4Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu--NIP-2/ANIP-2/ANIP-2/A-
5Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową--NIP-DNIP-DNIP-D-
6Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowejNIP-5/WNIP-5/W
dotyczy formularzy składanych od 12.10.2017
NIP-5/W
dotyczy formularzy składanych od 15.09.2017 (unieważniony)
NIP-5/W
NIP-5/WNIP-5/W--
7Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiemNIP-7(4)NIP-7(3)NIP-7(3)NIP-7(3)NIP-7(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
NIP-7(2)
-
8Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniającychNIP-8(2)NIP-8(1)NIP-8(1)NIP-8(1)NIP-8(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
-
9Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemZAP-3(4)ZAP-3(3)ZAP-3(3)ZAP-3(3)ZAP-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
ZAP-3(2)
-
10Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnejORD-IN(8)ORD-IN(8)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-IN(7)
ORD-IN(6)
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016
ORD-IN(7)
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016
ORD-IN(6)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015
ORD-IN(5)
ORD-IN(5)ORD-IN(5)
dotyczy formularzy składanych od 11.02.2013
11Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnejORD-IN/A(6)ORD-IN/A(6)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-IN/A(5)
ORD-IN/A(5)
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016
ORD-IN/A(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015
ORD-IN/A(4)
ORD-IN/A(4)ORD-IN/A(4)
12Wniosek o wydanie interpretacji ogólnejORD-OG(3)ORD-OG(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-OG(2)
ORD-OG(1)
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016
ORD-OG(2)
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016
ORD-OG(1)ORD-OG(1)-
13Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnejORD-OG/A(3)ORD-OG/A(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-OG/A(2)
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016
ORD-OG/A(1)
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016
ORD-OG/A(2)
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016
ORD-OG/A(1)ORD-OG/A(1)-
14Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnejORD-WS(2)ORD-WS(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-WS(1)
ORD-WS(1)---
15Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnejORD-WS/A(2)ORD-WS/A(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-WS/A(1)
ORD-WS/A(1)---
16Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnejORD-WS/B(2)ORD-WS/B(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-WS/B(1)
ORD-WS/B(1)---
17Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowejORD-M(3)ORD-M(3)ORD-M(3)ORD-M(2)ORD-M(2)ORD-M(2)
18Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowegoORD-HZ(4)ORD-HZ(3)
ORD-HZ(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
ORD-HZ(3)ORD-HZ(2)ORD-HZ(2)ORD-HZ(2)
19Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osóbORD-TK(4)ORD-TK(4)ORD-TK(4)ORD-TK(3)ORD-TK(3)ORD-TK(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
ORD-TK(2)
20Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.ORD-U(5)ORD-U(5)ORD-U(5)ORD-U(4)ORD-U(4)ORD-U(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
ORD-U(3)
21Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)ORD-W1(4)ORD-W1(4)ORD-W1(4)ORD-W1(3)ORD-W1(3)ORD-W1(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
ORD-W1(2)
22Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalintylko elektronicznietylko elektronicznietylko elektronicznieP-KOP(1)P-KOP(1)P-KOP(1)
23Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikatylko elektronicznietylko elektronicznietylko elektroniczniePCC-2(6)PCC-2(6)PCC-2(6)
dotyczy formularzy składanych od 30.01.2013
PCC-2(5)
24Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPCC-3(5)PCC-3(5)PCC-3(5)PCC-3(4)PCC-3(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014
PCC-3(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2015
PCC-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.02.2014
PCC-3(2)
25Załącznik do deklaracji PCC-3 - Informacja o pozostałych podatnikachPCC-3/A(3)PCC-3/A(3)PCC-3/A(3)PCC-3/A(2)PCC-3/A(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014
PCC-3/A(1)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2015
PCC-3/A(1)
26Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowymPT-1(1)PT-1(1)PT-1(1)PT-1(1)PT-1(1)PT-1(1)
27Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnegoPT-2(1)PT-2(1)PT-2(1)PT-2(1)PT-2(1)PT-2(1)
28Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkutylko elektronicznietylko elektronicznietylko elektronicznieSD-2(5)SD-2(5)SD-2(5)
dotyczy formularzy składanych od 30.01.2013
SD-2(4)
29Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychSD-3(6)SD-3(6)SD-3(6)SD-3(5)SD-3(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014
SD-3(4)
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2015
SD-3(4)
30Załącznik do deklaracji SD-3 – Informacja o pozostałych podatnikachSD-3/A(6)SD-3/A(6)SD-3/A(6)SD-3/A(5)SD-3/A(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.09.2014
-
31Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychSD-Z2(6)SD-Z2(6)SD-Z2(6)SD-Z2(5)SD-Z2(5)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014
SD-Z2(4)
SD-Z2(4)
32Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwaSD-ZP(1)
BROSZURA
-----
33Informacja o pozostałych składnikach przedsiębiorstwaSD-ZP/A(1)
BROSZURA
-----
34Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowySPW-1(1)SPW-1(1)SPW-1(1)---
35Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowegoSPW-2(1)SPW-2(1)SPW-2(1)---
36Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowySPW-1/O(1)SPW-1/O(1)SPW-1/O(1)---
37Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatkuSPW-2/O(1)SPW-2/O(1)SPW-2/O(1)---
38Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartałWZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)WZP-1K(3)
39Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zyskuWZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)WZP-1M(3)
40Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)WZP-1R(3)
41Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartałWZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)WZS-1K(3)
42Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zyskuWZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)WZS-1M(3)
43Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowyWZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)WZS-1R(3)
44Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznychZAS-DF(3)ZAS-DF(3)ZAS-DF(3)ZAS-DF(2)ZAS-DF(2)-
45Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnychZAS-DF(3)ZAS-DF(3)ZAS-DF(3)ZAS-DF(2)ZAS-DF(2)-
46Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnikaZAS-P(3)ZAS-P(3)ZAS-P(3)ZAS-P(2)ZAS-P(2)-
47Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcyZAS-S(3)ZAS-S(3)ZAS-S(3)ZAS-S(2)ZAS-S(2)-
48Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościZAS-W(3)ZAS-W(3)ZAS-W(3)ZAS-W(2)ZAS-W(2)-
49Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającegoZAS-Z(4)ZAS-Z(4)ZAS-Z(4)ZAS-Z(3)ZAS-Z(3)-
50Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnejZAS-SC(1)ZAS-SC(1)ZAS-SC(1)---
51Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowymZAS-HZ(1)ZAS-HZ(1)ZAS-HZ(1)---
52Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowymZAS-HZU(1)ZAS-HZU(1)ZAS-HZU(1)---
53Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejUPL-1(6)
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018
UPL-1(6)
UPL-1(6)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
UPL-1(5)
UPL-1(5)UPL-1(4)--
54Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejOPL-1(5)
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018
OPL-1(5)
OPL-1(5)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
OPL-1(4)
OPL-1(4)OPL-1(3)--
55Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejUPL-1P(1)
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018
UPL-1P(1)
UPL-1P(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
UPL-1P(1)
UPL-1P(1)---
56Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejOPL-1P(1)
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018
OPL-1P(1)
OPL-1P(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
OPL-1P(1)
OPL-1P(1)---
57Pełnomocnictwo szczególnePPS-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018
PPS-1(2)
PPS-1(1)
PPS-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
PPS-1(1)---
58Pełnomocnictwo do doręczeńPPD-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018
PPD-1(2)
PPD-1(1)
PPD-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
PPD-1(1)---
59Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnegoOPS-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018
OPS-1(2)
OPS-1(1)
OPS-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
OPS-1(1)---
60Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeńOPD-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018
OPD-1(2)
OPD-1(1)
OPD-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
OPD-1(1)---
61Pełnomocnictwo ogólnePPO-1(2)PPO-1(1)
PPO-1(2)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
PPO-1(1)---
62Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnegoOPO-1(1)OPO-1(1)
OPO-1(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017
OPO-1(1)---
63Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowychFIN-1(1)FIN-1(1)FIN-1(1)---
64Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznejPSD-1(1)PSD-1(1)PSD-1(1)---
65Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowychIGH-1IGH-1----
66Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gierIGH/1AIGH/1A----